Igaüheõigus - kuidas käituda looduses?

Igaüheõiguseks nimetatakse reegleid, mille järgi tuleb käituda looduses või võõral eramaal.

Igaüheõiguseks nimetatakse reegleid, mille järgi tuleb käituda looduses või võõral eramaal. 1. augustil 2014 hakkas kehtima keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mis reguleerib igaüheõigust. Eesti loodus on meie kõigi ühisvara, millest on õigus osa saada igaühel. See asetab igaühele, kes loodusega kokku puutub, nii matkajale, puhkajale kui ka maaomanikule ja maavaldajale, kohustuse hoida loodust inimväärse, puhta ja ilusana.